Valdov

ID: 177
Czech name: Valdov
German name: Waldau
District: Český Krumlov
Administrative Municipality: Vyšší Brod
Catastral area: Studánky
Altitude: 865
Coordinates of village center: 14.2939 48.5811