Plíškov

ID: 127
Czech name: Plíškov
German name: Stockern
District: Český Krumlov
Administrative Municipality: Lipno nad Vltavou
Catastral area: Slupečná
Altitude: 860
Coordinates of village center: 14.2072 48.6517