Klepná

ID: 75
Czech name: Klepná
German name: Kleppen
District: Český Krumlov
Administrative Municipality: Pohorská Ves
Catastral area: Pohorská Ves
Coordinates of village center: 14.6483 48.6969