Želnava

ID: 56
Czech name: Želnava
German name: Salnau
Areas: Želnava , osada Slunečná , osada Záhvozdí , Želnava-centrum , centrum
District: Prachatice
Administrative Municipality: Želnava
Catastral area: Želnava
Altitude: 775
Watercourse: Želnavský potok a Starý potok
Landscape character: Ves se nacházela východně od Vltavy. Sevřena byla mezi východní stranou Želnavského vrchu (815 m.n.m.) a západním úbočím Hvězdy (1145 m.n.m.). Jižně od vsi stékal Želnavský potok, který tvoří levobřežní přítok Vltavy. Na sever od vsi se stékaly drobné pot
Coordinates of village center: 13.9671 48.8116

Assigned photographs