Dolní Borková

ID: 30
Czech name: Dolní Borková
German name: Mayerbach
Areas: Dolní Borková - centrum , centrum
District: Český Krumlov
Administrative Municipality: Černá v Pošumaví
Catastral area: Dolní Vltavice
Altitude: 730
Watercourse: Vltava
Landscape character: Ves se v současnosti nachází pod hladinou vodní přehrady Lipno. Původně se nacházela v rovinaté krajině na pravobřeží Vltavy. Ves vznikla na bohatém ložisku rašeliny a také v současnosti její okolí tvoří rašeliniště. Na jih od vsi se nachází Soví vrch.
Coordinates of village center: 14.0602 48.6896

3D Reconstruction

Assigned photographs