č.p. 5 Hrobník

Czech name: č.p. 5 Hrobník
Coordinates: 14.2158 48.596
Areas: centrum