č.p. 32 Tkací potřeby

Czech name: č.p. 32 Tkací potřeby
Coordinates: 14.2155 48.596
Areas: centrum