č.p. 22 Krejčí

Czech name: č.p. 22 Krejčí
Coordinates: 14.2157 48.5966
Areas: centrum