č.p. 19 Kovář

Czech name: č.p. 19 Kovář
Coordinates: 14.2148 48.5963
Areas: centrum