Pasovary - tvrz

Czech name: Pasovary - tvrz
Village: Pasovary
Components: věž čp. 23 , tvrz čp. 2