Pasovary - centrum

Czech name: Pasovary - centrum
Village: Pasovary
Components: Kaple , Filiální kostel Bolestné Panny Marie v Trojas