Kapličky - centrum

Czech name: Kapličky - centrum
German name: Kapellen - Zentrum
Village: Kapličky
Components: